Nha khoa An Việt, Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ, Implant, Tổng Quát

BS.Đoàn Thị Mỹ Chi

BS.Đoàn Thị Mỹ Chi

Chuyên gia trong các lĩnh vực:
- Phẫu thuật nội nha
- Phẫu thuật ghép nướu - ghép xương.
- Thẩm mỹ răng.
- Nha khoa trẻ em.

Điều trị răng, tiểu phẩu Email: chidtm@gmail.com