Nha khoa An Việt, Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ, Implant, Tổng Quát

Trang thiết bị hiện đại

Lợi ích từ An Việt - Ngày đăng: 
Trung tâm Nha Khoa An Việt  luôn cố gắng mang những thiêt bị hiện đại, máy móc, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới đến cho khách hàng Việt Nam để nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ đầy đủ các chuyên khoa của nha khoa như sau:
 
- Hệ thống chẩn đoán hình ảnh: với máy CT Cone-Bean ICAT Vision và máy Orthophos XG 5700...
- Hệ thống Implant và phẫu thuật trong miệng: với quy chuẩn thiết kế bệnh viện kiểu Hoa Kỳ
- Nha khoa thẩm mỹ: với kỹ thuật CAD/CAM.
- Chỉnh hình răng mặt.
- Nha khoa tổng quát và răng trẻ em.
- Phòng vô trùng: theo tiêu chuẩn FDA, 
- Labo răng giả với kỹ thuật DSM